Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Słupach 

 

Szkoła funkcjonuje od dnia 1 września 2000 roku. Mieści się w zabytkowym pałacyku z XIX wieku. Powstała na bazie zlikwidowanej trzyklasowej szkoły samorządowej. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, którego członkami są głównie rodzice uczniów i nauczyciele. Szkoła obecnie realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Zatrudnia 17 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w I i II etapie edukacyjnym. W roku szkolnym 2020/2021 liczy 68 uczniów.

W szkole znajduje się 8 sal lekcyjnych w tym nowo wyremontowane sale lekcyjne, multimedialne ekrany dotykowowe , nowocześnie wymosażona pracownia fizyczno- chemiczna. W szkole znajduje się też monitoring pozwalający w pełni dbać o bezpieczeństwo naszych uczniów. W szkole jest także: sala gimnastyczna, punkt biblioteczny oraz świetlica szkolna. Uczniowie mają też możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów przygotowanych na miejscu. W szkole realizowanych jest wiele kół rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Są to : koło matematyczne, koło dziennikarskie, koło muzyczne, koło j.angielskiego, koło biologiczne, Szkolne Koło Sportowe, koło informatyczne, koło religijne, tenis stołowy, koło szachowe, koło warcabowe, zajęcia taneczne. 

 

 


ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30- 16.30

Na zajęciach świetlicowych realizowany jest program pracy dydaktyczno -wychowawczej. Uczniowie mają czas na swobodną zabawę zgodnie ich zainteresowaniami wykorzystując zgromadzone gry, klocki ,zabawki. Ulubione zajęcia to techniczno - plastyczne i zabawy ruchowe. Strzałem w dziesiątkę okazały się klocki "Lego". Uczniowie z wielkim entuzjazmem zamieniają się w konstruktorów tworząc różne budowle.
Zabawy ruchowe prowadzone są w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu. Pracując w małych grupach uczniowie mają możliwość w ciszy odrabiać lekcje. Dbamy o kulturę zachowania i słowa ,przeciwdziałamy wszelkim przejawom agresji.

Świetlica jest miejscem ,w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych.