Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach funkcjonuje od dnia 1 września 2000 roku. Mieści się w zabytkowym, choć nieco już zniszczonym pałacyku z XIX wieku. Powstała na bazie zlikwidowanej trzyklasowej szkoły samorządowej. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, którego członkami są głównie rodzice uczniów i nauczyciele. Szkoła obecnie realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Zatrudnia 12 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w I i II etapie edukacyjnym. W roku szkolnym 2016/2017 liczy 70 uczniów. Warunki lokalowe są skromne (6 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna i pokój nauczycielski). Wiele prac związanych z funkcjonowaniem placówki wykonują rodzice: odnawianie pomieszczeń, drobne prace remontowe.

 


Świetlica szkolna

Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 51 uczniów realizowany jest program pracy dydaktyczno-wychowawczej, Uczniowie mają czas na swobodną zabawę zgodnie ich zainteresowaniami wykorzystując zgromadzone gry, klocki ,zabawki. Ulubione zajęcia to techniczno-plastyczne i zabawy ruchowe Strzałem w dziesiątkę okazały się klocki "Lego". Uczniowie z wielkim  entuzjazmem zamieniają  się w konstruktorów tworząc różne budowle.
Zabawy ruchowe prowadzone są w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu. Pracując w dwóch grupach uczniowie  mają możliwość w jednej z sal w ciszy odrabiać lekcje. Dbamy o kulturę zachowania i słowa ,przeciwdziałamy wszelkim przejawom agresji. Świetlica jest miejscem ,w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych.