Serdecznie zapraszam

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Słupach

w dniu 3 września 2018r. o godzinie 9.00

 

 

Dyrektor NSP w Słupach

Janina Cycyk

 

Szkolny Bieg Niepodległości

            30.05 2018 roku w naszej szkole w ramach Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego rozegrany został Szkolny Bieg Niepodległości. Na dwóch różnych dystansach biegła blisko czterdziestka uczniów. W tym biegu nie chodziło o rywalizację, lecz o swój udział. W ten sposób uczciliśmy 100 rocznicę odrodzonego Państwa Polskiego. Cieszy również fakt, że spora grupa uczniów zadbała o to, by w biegu wystąpić w barwach narodowych. To bardzo miły akcent. Po biegu odbyły się rozgrywki w piłkę nożną i palanta. Na koniec dzieci otrzymały słodki poczęstunek lody. To Już z okazji Dnia Dziecka.

          

                 

 

Rok szkolny 2017/18 został ogłoszony Rokiem dla Niepodległej, w związku z tym w szkole nauczyciele i uczniowie podjęli wiele inicjatyw dla uczczenia odzyskania niepodległości. Jedną z nich był występ w kościele w Słupach naszej uczennicy, Wiktorii Przęczek. Dziewczynka zaśpiewała m.in. utwory takie jak: Szara piechota, Biały Krzyż, Zostań z nami. Wszyscy wierni ze wzruszeniem wysłuchali zaprezentowanych utworów i nagrodzili występ owacyjnymi brawami.

 

 

 

                                             "Rok dla Niepodległej"

 

1. 10 listopada 2017 roku odbył się apel szkolny z okazji Święta Niepodległości. Wybrana grupa uczniów z klas VI VII zaprezentowała wiersze o problematyce patriotycznej i niepodległościowej poetów różnych epok literackich. Wiersze były przeplatane piesniami i innymi formami przedstawione w formie instrumentalnej i śpiewanej. Uczennica klasy IV Wiktoria Przęczek zaśpiewała dwa utwory pt.: "Biały krzyż" oraz "O mój rozmarynie". Na koniec apelu wszyscy uczniowie szkoły odśpiewali "Rotę".

2. 17 kwietnia 2018 roku odbyła się wycieczka uczniów klas 4,5,6 i 7 do Olsztyna. Uczniowie zapoznali się z treścią tablic, które dotyczą ważnych osób: 

- na budynku Urzędu Marszałkowskiego tablicy upamiętniającej Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego zasług dla odbudowy państwa polskiego w 1918 roku;

- tablicy na budynku Wysokiej Bramy poświęconej Wojciechowi Kętrzyńskiemu więzionemu w Olsztynie za udział w powstaniu styczniowym;

- tablicy upamiętniającej dar dla Olsztyna od papieża Jana Pawła II z okazji 650 rocznicy założenia miasta.

3. 28 kwietnia 2018 roku odbył się uroczysty apel szkolny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy IV prezentowali wiersze upamiętniające to doniosłe wydarzenie, które były urozmaicone melodiami o tematyce dotyczącej konstytucji - "Witaj majowa Jutrzenko" i inne.

 

4. Na ścianie holu została wykonana gazetka o tematyce konstytucji 3 maja.

 

 

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Srebrny Słowik”. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie we współpracy z Wydziałem Sztuki UWM w Olsztynie i GOK-iem w Dywitach. Naszą szkołę reprezentowały Oksana Łusiewicz i Wiktoria Przęczek.

Jury w przyznało wyróżnienie Oksanie Łusiewicz za piosenkę „Dziewczyna z granatem w ręce”

Grand Prix i statuetkę „Srebrnego Słowika

otrzymała  nasza uczennica:

Wiktoria Przęczek za piosenkę „Biały krzyż”.

GRATULUJEMY!!!

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SŁUPY I OKOLIC

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dnia 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek),

 o godzinie 17.00 (I termin); 17. 30 (II termin)

w  szkole odbędzie się

 

 

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI I OKOLIC
ORAZ WYBORCZE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDU

 

Serdecznie zapraszamy członków w dniu 16 kwietnia  (poniedziałek)
na godzinę 17. 00

(I termin, w razie braku quorum, II termin odbędzie się o 17. 30)
w sali  Niepublicznej Szkoły Podstawowej SRWSiO w Słupach

Przebieg zebrania:

1.     Powitanie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3.Przedstawienie sprawozdań merytorycznych (szkoła i klub)
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017
5. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Głosowanie nad uchwałami nad przyjęciem sprawozdań merytorycznych i finansowego.
7. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Wnioski, sprawy różne oraz plany na rok 2018.

 


Waldemar Grzegorzewski
Prezes SRWSiO
Janina Cycyk

Wiceprezes SRWSiO