STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SŁUPY I OKOLIC

 

 

ZAWIADOMIENIE

Dnia 27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godzinie 15.00 

 

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W SŁUPACH

 

ODBĘDZIE SIĘ

 

ZEBRANIE 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI SŁUPY I OKOLIC

 

na które zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.

 

 

Przebieg zebrania:

1.    Powitanie.

2.    Wybór przewodniczącego zebrania.

3.    Przedstawienie sprawozdań merytorycznych.

4.    Przedstawienie sprawozdania finansowego.

5.    Przyjęcie uchwał.

6.    Przyjęcie nowych członków.

7.    Sprawy różne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY, KRÓTY ODBĘDZIE SIĘ 25 LUTEGO OD GODZINY 10.00-12.00. 

W PROGRAMIE SPOTKANIE Z P.DYREKTOR ORAZ NAUCZYCIELAMI, LEKCJE OTWARTCE ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI. 

ZAPRASZAMY

 

 

 

Słupy, 11.02.2023 r.

 

Szanowni Rodzice !

  Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach serdecznie  zaprasza Rodziców do zapisywania dzieci do klasy I na rok szkolny  2023/2024.

Wnioski przyjmowane będą od 25 lutego  b.r. w gabinecie dyrektora szkoły. Liczba miejsc jest ograniczona.                                      

 

 

                                                                                    Dyrektor NSP w Słupach

                                                                                      Janina Cycyk

 

 

 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ 

 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPACH

 

 

Proces rekrutacji uczniów do klasy pierwszej został wyznaczony zgodnie z: 

• Art.133 ust.2, 3, 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

I Warunki i kryteria rekrutacji

1. Z uwagi, na to, że szkoła nie posiada wyznaczonych granic obwodu, prowadzi się rekrutację zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic  

2. Mając  na  uwadze zapewnienie uczniom  optymalnych warunków rozwoju i bezpieczeństwa, o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna. 

3. Decyzję o  liczbie miejsc na dany  rok szkolny podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic stosowną uchwałą, która określi również kryteria przyjęcia dziecka do szkoły oraz dokumenty potwierdzające te kryteria 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz   postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej określa „Harmonogram  przyjmowania uczniów do klasy pierwszej” (załącznik nr 1) 

 

 

 

Nasza strona internetowa jest w trakcie przebudowy.

 

Na świetlicę szkolną zapraszamy od

2 września