Słupy, 26.02.2018 r.

Szanowni Rodzice!

      Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach serdecznie zaprasza Rodziców do zapisywania dzieci do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

      Wnioski przyjmowane będą od 1 marca b.r. w gabinecie dyrektora szkoły.

      Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęcie dziecka do szkoły decydować będzie między innymi kolejność zgłoszeń.

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPACH

 

 

Proces rekrutacji uczniów do klasy pierwszej został wyznaczony zgodnie z:

·         Art.133 ust.2, 3, 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

I            Warunki i kryteria rekrutacji

1.      Z uwagi, na to, że szkoła nie posiada wyznaczonych granic obwodu, prowadzi się rekrutację zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic 

2.      Z uwagi na specyficzne warunki lokalowe i techniczne szkoła przyjmuje dzieci niepełnosprawne  w ramach możliwości  placówki

3.      Decyzję o  liczbie miejsc na dany  rok szkolny podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic stosowną uchwałą, która określi również kryteria przyjęcia dziecka do szkoły oraz dokumenty potwierdzające te kryteria

4.        Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz   postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej określa „Harmonogram  przyjmowania uczniów do klasy pierwszej” (załącznik nr 1)