STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SŁUPY I OKOLIC

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dnia 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek),

 o godzinie 17.00 (I termin); 17. 30 (II termin)

w  szkole odbędzie się

 

 

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI I OKOLIC
ORAZ WYBORCZE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDU

 

Serdecznie zapraszamy członków w dniu 16 kwietnia  (poniedziałek)
na godzinę 17. 00

(I termin, w razie braku quorum, II termin odbędzie się o 17. 30)
w sali  Niepublicznej Szkoły Podstawowej SRWSiO w Słupach

Przebieg zebrania:

1.     Powitanie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3.Przedstawienie sprawozdań merytorycznych (szkoła i klub)
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017
5. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Głosowanie nad uchwałami nad przyjęciem sprawozdań merytorycznych i finansowego.
7. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Wnioski, sprawy różne oraz plany na rok 2018.

 


Waldemar Grzegorzewski
Prezes SRWSiO
Janina Cycyk

Wiceprezes SRWSiO