15.11.2018 r. cztery nasze uczennice: Oksana Łusiewicz, Wiktoria Przęczek, Zuzanna Kukowska i Lena Opieczonek - Moszczyńska reprezentowały szkołę 
w V Międzyszkolnym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Srebrny Słowik” w Dywitach. Konkurs ten przygotowuje Pani Kasia Szkatuła ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie. 
Z dumą informujemy, że trzy dziewczynki stanęły na podium: 
GRAND PRIX I STATUETKĘ SREBRNEGO SŁOWIKA ZDOBYŁA NASZA UCZENNICA WIKTORIA PRZĘCZEK PIOSENKĄ „KOLĘDA WARSZAWSKA 1939”.
Zuzia Kukowska zaśpiewała piosenkę „Polskie ABC” i zajęła II miejsce w kategorii wiekowej uczniów klasa III – V. 
Lena Opieczonek – Moszczyńska wystąpiła z piosenką „Przybyli ułani pod okienko” i zajęła III miejsce w kategorii klas 0 – II. 
Tym razem nie udało się Oksanie, pamiętamy jednak, że wielokrotnie przyjeżdżała z dyplomami. 
JESTEŚMY Z WAS DUMNI!