STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SŁUPY I OKOLIC

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

 

Dnia 29 maja 2019 roku (środa),

 

 o godzinie 18.00 (I termin); 18. 30 (II termin)

 

w  szkole odbędzie się

 

 

 

 

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI I OKOLIC
ORAZ WYBORCZE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDU

 

 

 

Serdecznie zapraszamy członków w dniu 29 maja (środa)
na godzinę 18. 00

 

(I termin, w razie braku quorum, II termin odbędzie się o 18. 30)
w   Niepublicznej Szkoły Podstawowej SRWSiO w Słupach

 

Przebieg zebrania:

 

 1.  Powitanie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3.Przedstawienie sprawozdań merytorycznych (szkoła i klub)
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018
5. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Głosowanie nad uchwałami nad przyjęciem sprawozdań merytorycznych i finansowego.
7. Wnioski, sprawy różne oraz plany na rok 2019.

 

Waldemar Grzegorzewski Prezes SRWSiO

Janina Cycyk Wiceprezes SRWSiO

Piotr Pacewicz Wiceprezes SRWSiO