SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację projektu:

„Trampolina osiągnięć matematyczno-przyrodniczych”

Okres realizacji projektu: od 2020-07-01 do 2021-06-30

Wartość projektu: 407 913,25 zł
Wartość dofinansowania: 387 512,25 zł

Założeniem projektu jest przeszkolenie kadry pedagogicznej, wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz prowadzenie zajęć:

• PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNYCH DLA KLAS I-III
• FIZYCZNO-CHEMICZNYCH (KL. IV-VIII
• MATEMATYCZNYCH (KL. IV-VIII)
• BIOLOGICZNYCH (KL. IV-VIII)
• GEOGRAFICZNYCH (KL. IV-VIII

Nasza szkoła w pełni doposaży pracownie: biologiczno- geograficzną, fizyczno – chemiczną i matematyczną.
Zakupimy min.: dygestorium z komorą rękawicową do badań laboratoryjnych oraz zestawy do doświadczeń chemicznych, pakiety wyposażenia do każdego przedmiotu, np.: zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej, maszynę elektrostatyczną, generator Van de Graaffa, zestaw do demonstracji linii pola elektrostatycznego, zestaw do wytwarzania gazu, zestaw do destylacji…do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki i wiele innych, monitory interaktywne do pracowni, urządzenia wielofunkcyjne, stację pogodową, modele układu słonecznego, szkielety, mapy, teleskop, walizkę ekobadacza, specjalistyczne oprogramowanie, nowe meble itp.

Czeka nas wiele pracy, ale już cieszymy się na nowe wyzwania, które sprawią, że nasza placówka stanie się bardziej atrakcyjna, a uczenie się będzie dla dzieci większą przyjemnością.

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ekran, dziecko i w budynku