Obraz może zawierać: tekst „ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w SŁUPACH 1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września o godzinie 9.00. w sali gimnastycznej. 2. w inauguracji mogą wziąć udział jedynie rodzice uczniów klasy pierwszej (jeden rodzic). Pozostali rodzice przyprowadzają dziecko do drzwi głównych. 3. Przewidywany czas trwania uroczystości 30 minut. 4. Wszystkich uczestników obowiązują maseczki lub przyłbice. Dyrektor Szkoły mgr Janina Cycyk”