Słupy, 11.02.2023 r.

 

Szanowni Rodzice !

  Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach serdecznie  zaprasza Rodziców do zapisywania dzieci do klasy I na rok szkolny  2023/2024.

Wnioski przyjmowane będą od 25 lutego  b.r. w gabinecie dyrektora szkoły. Liczba miejsc jest ograniczona.                                      

 

 

                                                                                    Dyrektor NSP w Słupach

                                                                                      Janina Cycyk

 

 

 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ 

 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPACH

 

 

Proces rekrutacji uczniów do klasy pierwszej został wyznaczony zgodnie z: 

• Art.133 ust.2, 3, 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

I Warunki i kryteria rekrutacji

1. Z uwagi, na to, że szkoła nie posiada wyznaczonych granic obwodu, prowadzi się rekrutację zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic  

2. Mając  na  uwadze zapewnienie uczniom  optymalnych warunków rozwoju i bezpieczeństwa, o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna. 

3. Decyzję o  liczbie miejsc na dany  rok szkolny podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic stosowną uchwałą, która określi również kryteria przyjęcia dziecka do szkoły oraz dokumenty potwierdzające te kryteria 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz   postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej określa „Harmonogram  przyjmowania uczniów do klasy pierwszej” (załącznik nr 1)