Dnia 9 maja 2019 r.klasy I-IV pojechały na wycieczkę do Warszawy.Zwiedzaliśmy PGE Narodowy (szatnie i łazienki piłkarzy,trybuny,biura dziennikarskie,strefy VIP oraz boisko do gry).Następnie pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik,gdzie samodzielnie przeprowadziliśmy doświadczenia i świetnie się przy tym bawiliśmy.Potem zwiedzaliśmy Stare Miasto Warszawy.Wycieczka była bardzo udana.

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

Obraz może zawierać: 2 osoby

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie siedzą

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

 EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZEGO

  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Leśne inspiracje”

 

1.     Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach  oraz Nadleśnictwo Olsztyn

2.     W roku 2019 konkurs przebiega pod hasłem: „DARY LASU  - MATERIAŁ PLASTYCZNY”

3.     Cele konkursu

a.     Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży poprzez plastyczną interpretację przyrody i ochrony środowiska

b.     Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej u dzieci i młodzieży.

c.      Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem przyrodniczym

d.     Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie,

e.      Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody

f.       Zainteresowanie  dzieci  i  młodzieży niekonwencjonalnymi naturalnymi materiałami plastycznymi  dostępnymi w najbliższym środowisku przyrodniczym

g.     Rozwijanie kreatywności i  wyobraźni w tworzeniu prac plastycznych

 

4.     Tematyka prac konkursowych

 

dowolna – związana z otaczającym lub odległym środowiskiem przyrodniczym, fauną, florą.

Może przedstawiać elementy krajobrazu naturalnego lub  kulturowego, martwą naturę itp.

 

5.     Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu gminy Dywity z klas I – VIII szkoły podstawowej  w następujących kategoriach:

 

Kategoria a: klasy     I – III

Kategoria b: klasy     IV – VI

Kategoria c: klasy     VII – VIII

 

5.      W konkursie wezmą udział prace plastyczne, w których wykorzystano naturalne materiały przyrodnicze dostępne w środowisku leśnym (kora, fragmenty drewna, suszone rośliny, igliwie, szyszki itp.)

6.     Prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie od A5 do A2.

Mogą tworzyć formy przestrzenne lub płaskie, warunkiem jest możliwość zawieszenia ich na ścianie.

7.     Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8.     Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.

9.     Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie metryczką:

imię i nazwisko autora, klasa, 

imię i nazwisko opiekuna,

nazwa szkoły

10.                       Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 4 czerwca  2019 roku do siedziby Niepublicznej szkoły Podstawowej w Słupach:

Słupy 43

10-381 Olsztyn

11.                       Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród: oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez organizatora. Wynik zostaną ogłoszone  dnia 15 czerwca 2019 roku. Autorzy najlepszych prac  (1, 2, 3 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie, nauczyciele  opiekunowie –  dyplomy-  podziękowania za włożony wkład.

12.                       Nagrody rzeczowe ufunduje Nadleśnictwo Olsztyn oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach.

13.                       Z otrzymanych prac zostanie utworzona fotogaleria, która będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.naszaszkolaslupy

14.                       Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 89 513 55 99 (numer szkoły) lub numerem 691 91 90 99  (odpowiedzialna za konkurs Małgorzata Czarnecka).

Wiktoria  Przęczek uczennica kl. V kolejny raz pokazała,że ma wielki talent. Gratulujemy!

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Dziś Naszą Szkołę odwiedził Dentobus-mobilny gabinet stomatologiczny. Uczniowie zostali profesjonalnie przebadani przez stomatologów pod kątem próchnicy i ewentualnych problemów z uzębieniem.

 

Obraz może zawierać: 1 osoba

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi

Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, na zewnątrz
 

Gratulujemy uczniom, którzy włączyli się w wykonanie prac konkursowych „KWIETNO PALMA WIELKANOCNA”

Obraz może zawierać: tekst

Obraz może zawierać: tekst