SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁUPACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:  Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 07.2012, poz. 752).

 

Klasa

Numer zestawu

Przedmiot

Nr

 dopuszczenia

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

I

1/17 - I

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803/1/2017

 

 

 

„Oto ja”

Podręcznik matematyczno – przyrodniczy

Części I – II

Ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze

Części I - II

 

 

K. Mucha

A. Stelmach – Tkacz

j. Wosianek

 

 

 

 

 

 

 

Juka

„Oto ja”

Podręcznik polonistyczno – społeczny

Części I – II

 

Ćwiczenia w oparciu o podręcznik

części I – II

 

 

2/17 - I

Religia

AZ-11-01/12

-KJ-1/12

„Żyjemy w

Bożym świecie”

 

red. Ks. Krzysztofa Mielnickiego,

Elżbiety Kondrak

 

 

 

Jedność

 

 

 

3/17- I

Język angielski

 

811­/1/2017

Bugs Team 1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

C. Read

A. Soberon

\

Macmillan

4/17- 1

Zajęcia

komputerowe

662/2/201

"Oto ja"

Płyta wspomagająca

K, Kosmaciński

Juka

II

 

5/17– II

 

 

 

 

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik

Ministerialny

„Nasza szkoła”

 

Moje ćwiczenia

Ćwiczenia

zintegrowane część 1-4

 

 

 

Skorelowane z

podręcznikiem ministerialnym

Juka

Moje ćwiczenia

Ćwiczenia

matematyczne część 1-4

 

6/17 - II

Religia

AZ-12-01/12-kl3/12

 

„Idziemy do Jezusa”

Podręcznik ucznia

 

 

 

Praca zbiorowa pod red. J. Czerkawski E. Kondrak

Jedność

7/17 - II

 

Język angielski

 

 

30/2/

2010/2015

Bugs World 2 B

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

C. Read

A. Soberon

 

Macmillan

 

8/17 -II

Zajęcia

 komputerowe

662/2/2014

Gra w Kolory

Płyta

wspomagająca

 

A.Parzęcka

M.Struczewska

 

 

Juka

 

III

9/17-III

 

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

 

 

 

Podręcznik

Ministerialny

„Nasza szkoła”

 

Moje ćwiczenia

Edukacja

zintegrowana część 1-2

 

Matematyka

Część 1-2

 

M. Lorek

M. Zatorska

 

Skorelowane z

Podręcznikiem

 ministerialnym

 

 

 

Juka

Edukacja

komputerowa

 

 

Gra w Kolory

Płyta wspomagająca zajęcia komputerowe

 

 

A.Parzęcka

M.Struczewska

 

 

Juka

10/17-III

 

Religia

 

AZ-13-01/12

-k1-4/13

 

 

Jezus jest z nami”

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika klasy III „Jezus jest z nami”

Praca zbiorowa pod red. J. Czerkawski E. Kondrak

 

 

Jedność

 

11/17-III

 

Język angielski

 

30/3/

2011/2016

Bugs World 3

Podręcznik i

zeszyt ćwiczeń

Elisanda Papiol, Maria Toth,

 

Macmillan

IV

 

12/17-IV

Język polski

867/1/2017

Język polski 4. Między nami. Podręcznik. Nowa wersja

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

GWO

Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 i część 2. Nowa wersja

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

GWO

 

13/17-IV

Historia

i społeczeństwo

829/1/2017

Historia

i społeczeństwo.

Wehikuł czasu.

Klasa 4.

Podręcznik

T. Małkowski

GWO

14/17-IV

Język angielski

 

856/1/2017

Evolution plus 1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

Nick Beare

Macmillan

15/17-IV

Matematyka

780/1/20/17

 

„Matematyka z plusem”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

P. Zarzycki

P. Karpiński

Gdańskie

Wydawnictwo Oświatowe

16/17-IV

Technika

295/1/2017

„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

NOWA ERA

 

17/17-IV

 

Przyroda

 

 

863/2017

Tajemnice

Przyrody.

Klasa 4

Nowa Podstawa programowa

 

Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer,

 Joanna Stawarz

NOWA ERA

Tajemnice

przyrody”.

Zeszyt ćwiczeń 4

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz

NOWA ERA

 

18/17-IV

 

 

 

 

 

Religia

 

 

AZ-21-02/12

-KI-1/12

„Miejsce pełne BOGActw”

+ zeszyt ćwiczeń

J.Mielnicki,

E. Kondrak

E. Paraszewska

Jedność

19/17-IV

Informatyka

847/1/2017

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

NOWA ERA

 

20/17-IV

Muzyka

852/1/2017

„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki do klasy 4 szkoły

 podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

 

21/17-IV

Plastyka

 

„Do dzieła”

Podręcznik do plastyki do klasy 4 szkoły

 podstawowej

J.Lukas

K. Onak

 

Nowa Era

V

22/17-V

 

 

 

 

 

Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Podróż w

czasie”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 5

szkoły

podstawowej

Tomasz

Małkowski

GWO

23/17-V

 

Przyroda

 

399/2/

2013/2015

„Tajemnice przyrody 5 „

 

J. Ślusarczyk

R. Kozik

  F.  Szlajfer

Nowa ERA

 

 

Zeszyt ćwiczeń 5 „Tajemnice przyrody”

J. Golonko

U. Moździerz

J. Stwarz

 

 

Nowy atlas Przyroda

Świat wokół nas

 

 

24/17-V

Religia

AZ-22-02/12

-KI-1/13

„Spotkania uBOGAcające”+ zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla klasy V „Spotkania uBOGAcające”

I.         Mielnicki,

J.         E Kondrak

E. Paraszewska

Jedność

 

25/17-V

Język polski

445/2/

2013/2015

Język polski 5. Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

A. Łuczak,

A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń.

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

26/17-V

Język angielski

 

 

741/2/2016

 

Steps Forward 2

Podręcznik i

zeszyt ćwiczeń

Tim Falla,

Paul A Davies,

Sylvia Wheeldon,

Paul Shipton,

 

Oxford

University Press

 

27/17-V

Matematyka

 

773/2/2016

„Matematyka

Z plusem ‘

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

Gdanskie

Wydawnictwo Oświatowe

28/17-V

Muzyka

569/

2012/2015

„I gra muzyka”

Podręcznik do muzyki do klas 4-6 szkoły

 podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

29/17-V

Plastyka

326/1/

2011/2015

„Do dzieła”

Podręcznik do plastyki do klas 4-6 szkoły

 podstawowej

 

J. Lukas

K. Onak

 

 

 

Nowa Era

30/17-V

Zajęcia

techniczne

295/2/

2010/2015

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

NOWA ERA

31/17-V

Zajęcia

komputerowe

729/2/2016

„Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

 

NOWA ERA

VI

32/17-VI

Język polski

445/3/

2014/2016

Język polski 6

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń. Część 1 i 2

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

33/17-VI

Historia

 

„Podróż w

czasię”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 6

szkoły

podstawowej

Tomasz

Małkowski

GWO

34/17-VI

Przyroda

399/3/

2014/2015

 

„Tajemnice przyrody 6” podręcznik

 

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

Nowa Era

 

 

Zeszyt ćwiczeń część 6 nowe wydanie

D. Marszał

M. Mochnacz

J. Stawarz

 

 

Nowy atlas Przyroda

Swiat wokół nas

 

 

35/17-VI

Matematyka

340/3/2014

„Matematyka

Z plusem ‘

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń


 

 

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo

Oświatowe

36/17-VI

Język angielski

741/3/2015

Steps Forward 3

T. Falla

P.Davies

S.Wheeldon

P.Shipton

 

Oxford

37/17-VI

Muzyka

569/

2012/2015

„I gra muzyka”

Podręcznik do muzyki do klas 4-6 szkoły

 podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

38/17-VI

Plastyka

326/1/

2011/2015

„Do dzieła”

Podręcznik do plastyki do klas 4-6 szkoły

 podstawowej

 

J.Lukas

K. Onak

 

 

 

Nowa Era

39/17 VI

Zajęcia

komputerowe

 

729/3/2017

„Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy  szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

 

NOWA ERA

40/17 VI

Religia

AZ-3-01-13

„Tajemnice BOGAtego życia” + zeszyt ćwiczeń

J. Mielnicki,

E. Kondrak

E. Paraszewska

Jednosc

VII

41/17-VII

Język polski

 

„Między nami”

Podręcznik do klasy VII

  1. Łuczak

A.Murdzek

GWO

42/17-VII

Historia

829/1/2017

Podręcznik do klasy VII szkoły podstawowej

T. Małkowski

GWO

43/17-VII

Matematyka

824/1/2017

„Matematyka z plusem”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VII

Praca zbiorowa pod redakcja

M. Dobrowolskiej

GWO

44/17-VII

Język angielski

848/1/2017

All clear 1

Podręcznik i

 

zeszyt ćwiczeń

P. Howarth,

P. Reilly,

D. Morris

C. Smith

Macmillan

45/17-VII

Muzyka

 

„Lekcja

Muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy VII szkoły podstawowej

M.Gromek

   G. Kilbach

Nowa Era

46/17-VII

Plastyka

 

„Do dzieła”

Podręcznik do muzyki dla klasy VII szkoły podstawowej

L.     Ipczyńska

M.   Mrozkowiak

Nowa Era

47/17-VII

Informatyka

 

 

 

847/4/2017

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

G. Koba

 

NOWA ERA

48/17-VII

Religia

AZ-3-01/13

-KL-3/13

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

Pod red. K.Mielnicki

E.Kondrak

E.Parszewska

Jedność

49/17-VII

Chemia

 

785/1/2/17

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do klasy VII szkoły podstawowej

M.   Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

50/17-VII

Fizyka

 

824/1/2017

„Fizyka z plusem”

Podręcznik do klasy VII szkoły podstawowej

K.Horodecki

A. Ludwikowski

GWO

51/17-VII

Biologia

844/4/2017

„Puls życia 7”

Podręcznik do biologii

N.    Jefimow

Nowa Era

 

„Puls życia 7”

Zeszyt ćwiczeń

N.    Holeczek

B.     Januszewska- Hasiec

 

 

 

Atlas

Anatomiczny

Tajemnice ciała (miękka oprawa)

Seria Puls życia

 

 

52/17-VII

Geografia

 

 

 

 

906/3/2017

„Planeta Nowa”

Podręcznik do geografii dla klasy VII szkoły podstawowej

R. Malarz

M. Szubert

 

Nowa Era

„Polska, kontynenty, świat” Atlas geograficzny dla szkoły podstawowej

praca zbiorowa

Nowa Era

 

53/17-VII

Język

Hiszpański

 

870/2/2017

 Gente Joven Edición revisada

Encina Alonso Arija, Matilde Martínez Sallés,

Neus Sans Baulenas

Klett

 

Dyrektor Szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20.06.17 dopuszcza do użytku Szkolny Wykaz Podręczników na rok szkolny 2017/2018.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w dniu

4 września 2017r. o godz. 900

 

Dyrektor NSP w Słupach

 

 

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Słupach

 zaprasza na spotkanie organizacyjne 

Rodziców

 przyszłych uczniów klasy I w roku szkolnym 2017/2018

w piątek 26 maja 2017 r. godz. 16 00

                                              Dyrektor

Dzień pełen sukcesu

Dzień 12 maja przyniósł nam słońce, ale przede wszystkim sukcesy uczniów naszej szkoły.

Laureatką Rejonowego Konkursu Recytatorskiego już po raz drugi (także w ubiegłym roku) została uczennica klasy II – Aleksandra Mazur, która recytowała wiersz Wandy Chotomskiej „Kurczę blade”. Oznacza to, że będzie reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach wojewódzkich.

Tego samego dnia w Zespole Szkół w Dywitach odbył się konkurs ortograficzny. Naszą szkołę reprezentowały: w grupie młodszej – Hanna Niesiobędzka i Aleksandra Paradowska; w grupie starszej – Katarzyna Gruchała i Barbara Ostrowska. Hanna Niesiobędzka zajęła drugie miejsce, Barbara Ostrowska – trzecie.

Wszystkim gratulujemy sukcesów. Jesteśmy z Was dumni.