Załącznik nr 1

Harmonogram przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

 Niepublicznej szkoły Podstawowej w Słupach

prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.                

Podanie do publicznej wiadomości uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

Do 25.02. 2023 r.

2.                

Podanie do publicznej wiadomości zasad rekrutacji, w tym terminu składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

25.02.2023 r.

3.                

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na uczniów klasy pierwszej.

W przypadku dzieci sześcioletnich dostarczenie dokumentu potwierdzającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii PPP o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Od 25.02 2023 r.

do 16 maja 2023 r.

4.                

Podanie do  wiadomości zainteresowanych   kandydatów na uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej lub liczby wolnych miejsc

Do 16 maja  2023 r.

5.                

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia (decyzja pozytywna – rodzic dostarczył oświadczenie woli przyjęcia, decyzja negatywna – brak oświadczenia i usunięcie przydziału

Do 18 maja 2023 r.

6.                

Podanie do  wiadomości zainteresowanych rodziców  kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do klasy pierwszej

Do 19  maja  2023 r.

7.                

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.                

Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.                

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

10.             

W przypadku postępowania uzupełniającego (wolne miejsca do klasy pierwszej) tryb postępowania jak przy rekrutacji

Do końca sierpnia 2023 r.