Instrukcja dla ucznia

WebQuest dla uczniów klas V - VIWstęp

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Konkluzja

Uwagi

Źródła

Wstęp

Drodzy Uczniowie! Ty i Twoi koledzy zostaliście wybrani do przygotowania prezentacji multimedialnej, która zostanie wykorzystana w czasie szkolnego Festwalu Nauki.

Celem waszych działań jest zaprezentowanie sposobu powstawania różnych przedmiotów
z otaczającej nas rzeczywistości.
Zatem Wasza prezentacja ma zawierać odpowiedź na pytanie:

Jak to jest zrobione?

A więc do dzieła !!!

 

Zadanie

Waszym zadaniem jest wyszukanie informacji o sposobie powstawania różnych przedmiotów, które są tworzone przez człowieka.
Zebrane dane należy przedstawić w postaci prezentacji multimedialnej.

Ważne dla Was informacje o wybranych przedmiotach to:
w jakiej dziedzinie życia oraz do czego dany przedmiot jest wykorzystywany,
jakie materiały są używane do wytworzenia wybranego przedmiotu,
jakie są kolejne etapy produkcji,
jak długo trwa proces produkcji.

Będziecie pracować w jednym z działów:

 • dział zdrowia
 • dział artykułów spożywczych
 • dział techniczny
 • dział sportu

 •  

  Przydatne programy: PowerPoint, PhotoStory, MovieMaker, PhotoShop, Gimp.

  Proces

  Ewaluacja,
  czyli jak będziecie oceniani..

  Wymagania 1 2 3 4 Punkty
  Wartość merytoryczna Kilka mało interesujących informacji Kilka ciekawych informacji Pokaźny zbiór informacji Rozbudowany zbiór informacji 1 - 4
  Sposób przedstawienia informacji Treść informacji przedstawiona nieciekawie. Tekst pisany z błędami. Uboga grafika. Zauważalny pewien logiczny sposób poukładania informacji. Tekst pisany w miarę poprawnie. Grafika częściowo obrazuje opisywane zagadnienie. Tekst poprawny pod względem stylistycznym i ortograficznym. Zawarte informacje tworzą logiczną całość. Grafika jasno i w interesujący sposób obrazuje omawiane zagadnienie. Bardzo dobry i ciekawy styl pisania. Niestandardowy sposób przedstawienia informacji. 1 - 4
  Poprawność ortograficzna, gramatyczna i interpunkcyjna Liczne błędy ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne. Śladowa ilość błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Praca poprawna pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym. Praca bezbłędna, zachowany styl i zasady ortografi. 1 - 4
  Prezentacja multimedialna Prezentacja wykonana dowolnym narzędziem z zastosowaniem najprostszych możliwości. Praca mało czytelna. Prezentacja wykonana dowolnym narzędziem nie budzi większych zastrzeżeń. W miarę czytelna. Prezentacja wykonana dowolnym narzędziem, bez zastrzeżeń, przejrzysta. Prezentacja wykonana dowolnym narzędziem z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości. 1 - 4

   

  Skala ocen Ilość punktów
  celujący 15 - 16
  bardzo dobry 13 - 14
  dobry 10 - 12
  dostateczny 9 - 6
  dopuszczający 5 - 8
  niedostateczny 0 - 4

  Podsumowanie

  W czasie wykonywania zadania dowiedzieliście się w jaki sposób powstają przedmioty, z którymi spotykamy się na co dzień.

  Mam nadzieję, że rozbudziło to Waszą ciekawość
  i jest tylko początkiem poszukiwań :)

  Uwagi

  Podczas pracy proszę, abyście pamiętali o prawach autorskich. Wszystkie zdjęcia, które będziecie chcieli zamieścić w swojej prezentacji zróbcie samodzielnie, co również przyczyni się do pogłębienia Waszych umiejętności z obróbki grafiki.

  Chciałbym, by Wasza prezentacja była przemyślana, miała swoją wartość i nie była dłuższa niż 15 slajdów.

  Źródła...

  W czasie wykonywania zadania mogą się Wam przydać następujące linki:

  Śladowa ilość błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych.