Przy naszej szkole powstaje lapidarium, czyli miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych. Będzie ono znajdowało się tuż przy wejściu do szkoły.
Realizacja zadania umożliwia wzbogacenie oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach poprzez umożliwienie prowadzenia nowych zajęć dających uczestnikom szerszy obraz naszego środowiska, ukazując istniejące w nim zależności.
Efektem realizacji tego projektu będzie nie tylko utworzenie lapidarium i podniesienie świadomości i wiedzy na temat przyrody nieożywionej, ale również uzyskanie atrakcyjnego terenu w centrum wsi, służącego mieszkańcom na co dzień. Dzięki jego utworzeniu, teren przy szkole zostanie doskonale zagospodarowany i będzie mógł służyć uczniom i mieszkańcom wsi Słupy do rekreacji. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy odwiedzali to miejsce i przychodzili tu ze swoimi gośćmi. Poprawa wizerunku wsi podniesie jej atrakcyjność turystyczną, posłuży jej promocji i ogólnemu rozwojowi.

Etapy powstawania lapidarium


Kwiecień 2011

Postanowiliśmy poszukać instytucji, które wesprą nas w realizacji projektu. Zdecydowaliśmy się przygotować projekt na realizację zadania publicznego „Lapidarium – muzeum geologiczne pod chmurką” i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do naszej gminy. Czekaliśmy na odpowiedź z niecierpliwością...
Udało się !!! Projekt został zaakceptowany przez komisję i otrzymamy pieniądze na jego realizację.
Udaliśmy się również do Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej z kolejnym projektem i tam też udało nam się pozyskać środki na realizacje naszego pomysłu.
Kierownik OCEE pani Alicja Szarzyńska zaoferowała nam pomoc przy tworzeniu lapidarium, poszukiwaniu okazów i ich rozpoznawaniu. Pani Alicja przygotowała dla nas informacje o skamieniałościach, które możemy znaleźć w naszej okolicy. Otrzymaliśmy od niej materiały i foldery dotyczące skamieniałości. Dzięki pomocy pani Alicji każdy z uczniów będzie miał możliwość wyszukać i spróbować zidentyfikować swoje znalezisko.

Maj 2011

Prace przygotowawcze rozpoczęły się na początku maja od porządkowania i przystosowania terenu. Wykopaliśmy rosnące krzewy, wygrabiliśmy teren i usunęliśmy śmieci. Następnie na terenie lapidarium pojawiła się koparka, która przekopała i wyrównała teren.
Dzięki uprzejmości prof. dr hab. Andrzeja Łachacza 19 maja 2011 wybraliśmy się na Uniwersytet Warmińsko – Mazurski na warsztaty, na których uczniowie usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat skał oraz uczyli się rozpoznawać okazy skalne. Dr inż. Arkadiusz Bieniek wykazał się niesamowitą cierpliwością prowadząc te zajęcia. Opowiedział nam, jak ważną rolę w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka, odgrywają skały oraz jak istotną rolę odgrywa lapidarium w edukacji dzieci i młodzieży. Pan prof. Łachacz i dr inż. Bieniek zaproponowali nam pomoc przy rozpoznawaniu okazów, które będziemy chcieli umieścić w naszym lapidarium.
Ogłoszony został konkurs dla uczniów i ich rodziców na najładniejszy okaz skalny do naszego lapidarium. Konkurs zostanie zakończony 15 czerwca 2011r.
Również pan Wójt Jacek Szydło zaoferował nam swoją pomoc. Dzięki uprzejmości pana Wójta została naprawiona latarnia, która będzie oświetlała powstałe dzieło. Otrzymaliśmy również żwir, który wysypany będzie na parking przed szkołą.

Czerwiec 2011

Razem z panią Alicją Szarzyńską wybraliśmy się do żwirowni w Nowych Włókach, gdzie dzięki życzliwości pana Wójta oraz właściciela żwirownia pana Dariusza Giuka udało nam się wyszukać interesujące okazy skalne do naszego projektu.

Zapraszamy do galerii.