W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Słupach dla nauczycieli i uczniów zaczął się rok bardzo intensywnej pracy. Wszystko za sprawą projektu edukacyjnego „Z małej szkoły w wielki świat”, który realizujemy. W ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijamy uczniowskie zainteresowania. W klasach I-III zrealizujemy 10 projektów, na każdy z nich przeznaczono 16 godzin zajęć pozalekcyjnych. Dla klas starszych przewidziano 8 projektów po 20 godzin na każdy.Nasza szkoła znalazła się w gronie 110 małych szkół z 9 województw, których działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem projektu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych oraz Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA.

 


Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2009 r. i potrwa do końca października 2013 r. Działania w szkołach są prowadzone od czerwca 2010 r. do września 2013 r., również w czasie wakacji. Po roku dobrej zabawy i ciężkiej pracy organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych uczniów: udział w Letnich Obozach Naukowych: matematyczno - przyrodniczym oraz społeczno – obywatelskim. Natomiast wszyscy chętni będą uczestniczyć w Letnich Szkołach Odkrywców organizowanych w szkole, które poprowadzą odpowiednio przygotowani studenci. Mamy również nadzieję na wzbogacenie naszej placówki o nowe nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli latem w pięciodniowym kursie przygotowawczym, który odbył się w Jachrance (woj. mazowieckie). Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, pozwoliły nauczycielom w miłej atmosferze zapoznać się z nowymi metodami pracy i dzielić się doświadczeniami.

 

Za nami realizacja pierwszego modułu Społeczno – obywatelskiego „Wybieramy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego” oraz modułu matematyczno – przyrodniczego „Słuchanie świata – Co dźwięczy i kwiczy w naszej okolicy (klasy I – III)” i Wielkawyprawa po skarby przyrody ( klasy IV – VI)”

 

Podczas pracy z pierwszym modułem społeczno – przyrodniczym dwie grupy uczniów: młodsi i starsi przez 16 godzin przygotowywały się do pełniejszego uczestnictwa w życiu demokratycznego państwa. Dzieci poznawały strukturę pracy szkoły. Przeprowadziły szereg wywiadów: z Panią Dyrektor szkoły – mgr Janiną Cycyk i nauczycielkami. Poprosiły również o rozmowę Pana Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic Waldemara Grzegorzewskiego i Panią sołtys Teresę Pożoga. Aby lepiej poznać zasady pracy samorządu lokalnego, uczniowie przeprowadzili wywiad z Panem Jackiem Szydło - Wójtem Gminy Dywity.

 

W spotkaniu uczestniczyły lokalne media. Uczniowie poznali trudną sztukę przygotowywania się do wyboru Samorządu Szkolnego, a potem przeprowadzili prawdziwą kampanię przedwyborczą. Następnie świadomie wytypowały swoich przedstawicieli.Uczniowie poznali pracę szkoły, organ prowadzący i osoby ją wspierające. Lepiej zrozumiały rolę uczniów w samorządzie. Właśnie zakończyły się zajęcia z modułu matematyczno – przyrodniczego. Młodsze dzieci podczas wyprawy po okolicy (las, jezioro, ciepłownia, itp. ) identyfikowały dźwięki przyjazne i nieprzyjazne dla człowieka i zwierząt. Przeprowadziły szereg doświadczeń na temat źródeł ich powstawania, tworzyły prace plastyczne inspirowane muzyką. Uczniowie zbudowali samodzielnie bardzo ciekawe instrumenty muzyczne (melodyczne i niemelodyczne) oraz przygotowały koncert. Uczniowie klas starszych wybrały się na wyprawę w poszukiwaniu skarbów przyrodniczych. Po ich oznaczeniu wykonane zostały wizytówki wybranych okazów przyrodniczych i mapka terenu, na której się znajdują. Podczas realizacji zadań z modułu matematyczno – przyrodniczego uczniowie zrozumieli skutki hałasu dla zdrowia oraz zostali uwrażliwieni na zanieczyszczenia hałasem naturalnego środowiska. Poznali ciekawe obiekty przyrodnicze najbliższej okolicy, zdobyli umiejętność tworzenia i praktycznego wykorzystania mapy, szacowania odległości i wysokości w terenie oraz określania wzajemnego położenia obiektów na planie, mapie i w terenie.

 

Przed nami nowe wezwania – kolejne projekty, które uatrakcyjnią pracę w naszej szkole i poszerzą wiedzę oraz umiejętności dzieci.

 


Szkolny Zespól Projektowy:
mgr Janina Cycyk
mgr Małgorzata Czarnecka
mgr Genowefa Kudryk
mgr Monika Traczewska