Uczniowie klas starszych wybrali się na wyprawę w poszukiwaniu skarbów przyrodniczych. Po ich oznaczeniu wykonane zostały wizytówki wybranych okazów przyrodniczych i mapka terenu, na której się znajdują. Podczas realizacji zadań z modułu matematyczno – przyrodniczego uczniowie zrozumieli skutki hałasu dla zdrowia oraz zostali uwrażliwieni na zanieczyszczenia hałasem naturalnego środowiska. Poznali ciekawe obiekty przyrodnicze najbliższej okolicy, zdobyli umiejętność tworzenia i praktycznego wykorzystania mapy, szacowania odległości i wysokości w terenie oraz określania wzajemnego położenia obiektów na planie, mapie i w terenie.