Projekt „Jak organizują się mieszkańcy?” bardzo zainteresował wszystkich uczniów. Pozwolił on poznać przykłady i przejawy zorganizowanej aktywności społecznej mieszkańców. Dzięki projektowi dzieci zdobyły wiedzę o społeczności lokalnej jako miejscu podejmowania różnych inicjatyw.

Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było planowanie działań, dzięki którym zorganizować należało przedsięwzięcie pokazujące i promujące aktywność społeczną mieszkańców wsi. Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że zorganizowany Festyn Rodzinny udał się  i wszyscy świetnie się bawili.