W lutym zrealizowaliśmy projekt pt.: „Media w szkole”, który bardzo zainteresował naszych uczniów. Pomógł on dzieciom poznać różne media oraz ich wykorzystanie, a także pozwolił przejść z pozycji odbiorcy mediów na pozycję ich twórcy. Sukcesem było wydanie gazetki pt.: "Słupianka”. Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było przygotowanie prezentacji gazety. Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że prezentacja udała się i wszyscy byli bardzo zadowoleni.