Projekt pomógł dzieciom wypracować i  wprowadzić w życie metody, dzięki którym mogły wyrażać swoje opinie na temat funkcjonowania szkoły.

Dzieci od samego początku z zapałem wzięły się do pracy. Uczniowie zaangażowali się szczególnie w przygotowaniu "skrzynki zaufania", gdzie dzieci ze wszystkich klas wrzucały karteczki z propozycjami zmian w szkole. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że w przyszłości warto organizować badania skrzynkowe.

Na spotkaniach z Panią Dyrektor, uczniowie otwarcie mówili o tym, co nowego chcieliby wprowadzić w szkole. Wypowiedzi poparli wynikami ankiet, które w grupach przeprowadzili i opracowali. Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było przygotowanie i zorganizowanie debaty pt.: „Nasz program aktywizacji Samorządu Uczniowskiego”. Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że debata udała się i wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Dzięki projektowi dzieci są lepiej przygotowane do udziału w dialogu obywatelskim w życiu dorosłym.