Projekt „Jak wpływać na gminę?” przygotował uczniów do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym naszej gminy. Podczas realizacji projektu rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać wymarzona wieś. Uczniowie wykonywali wystawę prac pt.: „Wieś naszych marzeń”. Dzieci poznały zasady działania samorządu gminnego, jego zadania i uprawnienia. Dowiedziały się również jak mieszkańcy gminy mogą wpływać na decyzję władz. Uczniowie sami sprawdzali teorię w swoich działaniach. Badania ankietowe wśród mieszkańców gminy bardzo spodobały się wszystkim. Dzieci rozmawiały z mieszkańcami, pytały o mocne i słabe strony naszej gminy. Wyniki zostały przedstawione przez uczniów w formie kolorowych plakatów. Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było zaprezentowanie raportu z badań na Sesji Rady Gminy. Ogromne zaangażowanie uczniów sprawiło, że występ się udał i wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Dzieci wykonały prezentację podsumowującą działania projektowe.

{edocs}/images/prezentacje/gmina.ppt,650,500,link{/edocs}