W styczniu 2012r. zrealizowaliśmy projekt „Makieta naszej wspólnoty”, który bardzo zainteresował wszystkich. Przygotował uczniów do identyfikacji z własną małą ojczyzną, wspomagał kształtowanie tożsamości wspólnoty ludzi poprzez budowanie więzi, pogłębianie duchowości, szanowanie i kultywowanie tradycji.

Podczas realizacji projektu dzieci uświadomiły sobie, jak wielka siła tkwi w działaniach ludzi poprzez zbadanie zbiorowych osiągnięć ludzkości. Uczniowie zdobyli wiedzę o historii własnej wspólnoty, a także nauczyli się konstruować makietę według opracowanego planu.

Zbudowanie makiety wspólnoty lokalnej wpłynęło na kształtowanie lokalnego patriotyzmu, wywołało refleksje związane z poznawaniem historii i topografii własnej okolicy, zainteresowało uczniów jej przeszłością oraz przyszłością, umożliwiło kontakt z ludźmi żyjącymi w bliskim i dalszym środowisku.

Uczniowie podczas wspólnej pracy bardzo się zintegrowali.