Projekt uświadomił dzieciom, że zachowania i działania każdego człowieka wpływają na sytuację na Ziemi. Dzieci zaznajomiły się z podstawowymi zjawiskami związanymi z globalizacją, poznały cechy „Świadomego Obywatela Świata” i opracowały „Manifest: Co my możemy zrobić dla świata?”.

Podczas wykonania postaci Obywatela świata  uczniowie bardzo się zintegrowali. Wspólnie opracowali korzyści i zagrożenia z bycia Obywatelem Świata i świetnie się bawili przy wykonywaniu postaci.

Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było przygotowanie listy konkretnych i realnych działań dla najbliższego środowiska i całej Ziemi. Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że praca udała się i wszyscy byli bardzo zadowoleni. Część zobowiązań wobec świata  uczniowie zapisali w opracowanej przez siebie deklaracji. Będą je wdrażać w szkole i środowisku.

Dzieci wykonały prezentację podsumowującą działania projektowe.

{edocs}/images/prezentacje/obywatel.ppt,650,500,link{/edocs}