OBSERWUJĘ I POZNAJĘ PRZYRODĘ

 1. Placówka realizująca zadanie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach.
 2. imię i nazwisko osoby realizującej zadania: Janina Cycyk, Małgorzata Czarnecka
 1. Zadanie realizowano w okresie : 22.09.2009r. – 12.11.2009r.
 2. Tytuł zadania: „Poznaję i obserwuję przyrodę”
 3. Liczba uczestników zadania: 19 uczniów, 2 nauczycieli
 4. Krótki opis zrealizowanego zadania

Zadanie obejmowało:

 • Międzyklasowy konkurs plastyczno - techniczny: „Zwierzęta naszych lasów”
 • Wyjazd do Muzeum Przyrody w Olsztynie na zajęcia „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy”
 • Wyjazd do Leśnictwa w Dąbrówce Wielkiej” i przejście ścieżką dydaktyczną „Dąbrówka”

W dniach 22.09.2009 – 30.10. 2009r. przeprowadzono w klasach II – III szereg zajęć (w tym terenowych) dotyczących poszerzenia wiedzy dzieci z zakresu znajomości roślin i zwierząt żyjących w najbliższej okolicy. Zajęcia zakończono konkursem międzyklasowym plastyczno – technicznym (dowolna technika) „Zwierzęta naszych lasów”. Zwycięzcom wręczono nagrody książkowe, długopisy, smycze na klucze i inne drobiazgi.

Zwycięzcy:

 • 1 miejsce: Paulina Barańska (kl.III)
 • 2 miejsce: Mikołaj Zalewski (kl.III)
 • 3 miejsce: Julia Chmielowska (kl. II)

Dnia 6 listopada 2009 r. uczniowie klas II – III naszej szkoły pojechali autobusami MPK (linia nr 8 i 26) do Muzeum Przyrody w Olsztynie przy ulicy Metalowej 8, na zajęcia „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy”. Uczniowie zwiedzili ekspozycje wystawowe, a następnie uczestniczyli w lekcji prowadzonej przez pracownika muzeum.

Dnia 12.11.2009 roku uczniowie klas II – III naszej szkoły pojechali autokarem do Dąbrówki Wielkiej. Tam spotkali się z panem leśniczym, który oprowadził ich po ścieżce dydaktycznej poszerzającej wiedzę dzieci na temat zwierząt i roślin naszych lasów. Dzieci zapoznały się z tablicami informacyjnymi oraz miały możliwość obserwowania koni polskich i bociana. Pod koniec trasy urządzono ognisko z pieczeniem kiełbasek i gorącą herbatą. Przeprowadzono szereg gier i zabaw integracyjnych o tematyce przyrodniczej.

 

Efekty zrealizowanego zadania:

 • dzieci poszerzyły swoją wiedzę przyrodniczą
 • nauczyły się rozpoznawać zwierzęta i rośliny chronione
 • zwiększyły świadomość i wykazały gotowość do działań proekologicznych
 • uświadomiły sobie, że ludzie są w lesie tylko gośćmi w domu zwierząt ci muszą zostawić go takim, jaki zastały
 • poznały ciekawe miejsca przyrodnicze w okolicy.

„Od Tradycji do teatru. Wzbogacamy historię Słup”kontynuacja

Na podstawie wygranej legendy w konkursie: „Słupy w legendzie”, czyli pracy Jakuba Zalewskiego (ucznia klasy I gimnazjum w Olsztynie) ułożony został scenariusz i wystawiona sztuka teatralna (29 października 2009 roku w NSP w Słupach). Do przedstawienia przygotowano dzieci na warsztatach teatralnych. Przed spektaklem przygotowano plakaty z ogłoszeniem o wystawieniu sztuki, a także wykonano scenografię i zakupiono kostiumy teatralne.

Wydano również broszury pt.: „Legendy o powstaniu wsi Słupy”, zawierające prace, które zostały zgłoszone do konkursu: „ Słupy w legendzie”, a także rysunki do tych legend, wykonane przez uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach. Wśród nich znalazła się również praca Weroniki Wełnickiej, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie pt: „Najładniejsza okładka do legendy o Słupach”.

Podstawową formą współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie ich działalności poprzez realizację zadań publicznych.

Na realizację zadania publicznego w roku 2009 pt.: „O tradycji do teatru” – wzbogacamy historię Słup, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Słupy i Okolic jako realizatora tego zadania z budżetu Gminy Dywity przekazano środki finansowe w kwocie 3000 zł

„Z małej szkoły w wielki świat”

 • Rozpoczęcie prac od maja 2010 roku.
 • Szkolenie nauczycieli w miesiącu lipcu
Kontynuacja realizacji projektu zostanie wznowiona we wrześniu