Szkoła stwarza możliwość aktywnego uczestnictwa rodziców w programie wychowawczym szkoły i jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego - wspólne organizowanie wycieczek, rajdów rowerowych, imprez środowiskowych: Dni Rodziny, Andrzejki, Spotkanie Opłatkowe.