Kalendarz spotkań z rodzicami 2016/2017

L. p.

Data

Tematyka

Odpowiedz.

1.

 • Sprawy organizacyjne dotyczące podania nowego planu lekcji, zmiany obuwia oraz stroju gimnastycznego.

Dyrektor

2.

 • Przedstawienie, dyskusja i uchwalenie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły przez Radę Rodziców.
 • Wybór Rady Rodziców.
 • Omówienie wymagań edukacyjnych oraz sposobów oceniania.
 • Sprawy różne: ubezpieczenie od NNW i inne.

Dyrektor,

Wych. klas

3.

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia o specyficznych trudnościach edukacyjnych– referat i dyskusja.
 • Omówienie wyników nauczania i zachowania.
 • Sprawy bieżące: sprawozdanie finansowe szkoły-darowizny rodziców.

Dyrektor,

Wych. klas

4.

 • Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na I okres.
 • Sprawy bieżace

Wych. klas, Dyrektor

5.

 • Spotkanie informacyjne na temat uzyskanych ocen w I okresie, omówienie sposobów pracy uczniów w II okresie w celu ich poprawy.
 • Podanie propozycji wypoczynku zimowego w czasie ferii. 27.01-09.02)
 • Sprawy bieżące: sprawozdanie finansowe szkoły-darowizny rodziców.

Wych. klas, Dyrektor

6.

 • Spotkanie informacyjne na temat sprawdzianu w klasie VI.
 • Omówienie wyników nauczania i zachowania,

J. Cycyk,

, Wych. klas

8.

 • Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/14.

Wych. klas, Dyrektor