Kalendarz spotkań z rodzicami 2018/2019

L. p.

Data

Tematyka

Odpowiedz.

1.

 13.09.2018
 • Sprawy organizacyjne dotyczące podania nowego planu lekcji, zmiany obuwia oraz stroju gimnastycznego.

Dyrektor

2.

 25.10.2018
 • Przedstawienie, dyskusja i uchwalenie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły przez Radę Rodziców.
 • Wybór Rady Rodziców.
 • Omówienie wymagań edukacyjnych oraz sposobów oceniania.
 • Sprawy różne: ubezpieczenie od NNW i inne.

Dyrektor,

Wych. klas

   

3.

 20.12.2018
 • Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na I okres.
 • Sprawy bieżace

Wych. klas, Dyrektor

4.

 17.01.2018
 • Spotkanie informacyjne na temat uzyskanych ocen w I okresie, omówienie sposobów pracy uczniów w II okresie w celu ich poprawy.
 • Podanie propozycji wypoczynku zimowego w czasie ferii. 27.01-09.02)
 • Sprawy bieżące: sprawozdanie finansowe szkoły-darowizny rodziców.

Wych. klas, Dyrektor

5.

 23.02.2018(sobota)
 • DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

J. Cycyk,

, Wych. klas

6.

 21.03.2018

 

 

 

 

23.05.2018.(16:30)

 • Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/14.

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

 

Wych. klas, Dyrekto

 

 

 

Dyrektor