Wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych uzyskiwane przez uczniów klasy VI

 • Rok szk. 2003/2004 - 28,54 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2004/2005 - 33,75 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2005/2006 - 33,00 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2006/2007 - 31,11 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2007/2008 - 29,70 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2008/2009 - 26,33 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2009/2010 - 26,00 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2010/2011 - 27,20 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2011/2012 - 21,70 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2012/2013 - 32,80 ( na 40 możliwych)
 • Rok szk. 2013/2014 - 24,80 ( na 40 możliwych)