Rodzaj imprezy

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego

01.09.2022

J. Cycyk ,M.Czarnecka

Wyjazd na Olsztyńskie Dni Nauki    Wszyscy nauczyciele
Dzień Chłopca  

Rada Rodziców

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Ślubowanie uczniów klasy I.

 

Samorząd uczniowski

J. Cycyk , M.Dworak

Wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, Olsztyńskie Dni Nauki

 

Wychowawcy klas

Apel z okazji Święta Niepodległości  

M. Krzętowska

Zabawa andrzejkowa

 

 

Opłatek szkolny, pokaz Jasełek w szkole dla sponsorów, zaproszonych gości

  Wychowawcy klas

Zabawa karnawałowa

 

Wychowawcy klas

Zimowisko  

Wszyscy nauczyciele

Dzień otwarty szkoły  

Wszyscy nauczyciele 

Dzień Kobiet

 

 

Pożegnanie zimy

  Wychowawcy klas
Sprawdzian ósmoklasistów   Wszyscy nauczyciele

Wycieczka szkolna

  Nauczyciele wychowawcy

Apel z okazji  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

Festyn z okazji Dni Rodziny

 

Dyrektor, nauczyciele

Dzień Dziecka, Dzień Sportu 

 

Artur Wilemski

     

Uroczystość zakończenia roku szkol.2022/2023

       

              23 .06.2023

 J Cycyk,

M. Czarnecka