Rodzaj imprezy

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego

01.09.2016

J. Cycyk ,M.Czarnecka

"Sprzątanie Świata"

21.09.2016

A. Brzozowska

Dzień Chłopca 30.09.2016

Rada Rodziców

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Ślubowanie uczniów klasy I.

13.10.2016

Samorząd uczniowski

J. Cycyk , M.Czarnecka

Wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, Olsztyńskie Dni Nauki

Wrzesień – maj

Wychowawcy klas

Apel z okazji Święta Niepodległości 10.11.2016

M. Krzętowska

Zabawa andrzejkowa

30.11.2016

Klasa V

Opłatek szkolny, pokaz Jasełek w szkole dla sponsorów, zaproszonych gości

21.12.2016

mgr M.Czarnecka , M. Pill

Zabawa karnawałowa

Styczeń 2017

Wychowawcy klas

Zimowisko

Styczeń 2017

G. Kudryk

Dzień otwarty szkoły

25.02. 2017

J. Cycyk, M. Czarnecka

Dzień Kobiet

Marzec 2017

A. Wilemski

Pożegnanie zimy

21.03.2017

G. Kudryk
Sprzątanie Świata

Kwiecień 2017

A. Brzozowska

Wycieczka szkolna

Maj 2017

Nauczyciele wychowawcy, M. Pill

Apel z okazji  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28.04 2017 r.

M. Krzętowska

Festyn z okazji Dni Rodziny

20.05. 2017

Dyrektor, nauczyciele

Dzień Dziecka

1.06 2017

Artur Wilemski

Udział w koncertach w filharmonii

w miarę możliwości

Dyrektor szkoły

Uroczystość zakończenia roku szkol.2014/2015.

23 czerwca 2017r.

godz. 900

mgr. J Cycyk,

mgr M. Czarnecka