Przewodnicząca Antonii Godlewski

Z-ca Przewodniczącego Adrian Minkiewicz

Członekowie S.U , Błażej Kukowski, Lena 

 Opiekun- Michalina Dworak