Przewodniczący Antoni Godlewski 

Z-ca Przewodniczącego Helena Godlewska 

Członkowie  Magdalena  Lech, Aleksandra Mazur, Maciej Jankowski 

 Opiekun- Michalina Dworak