Przewodniczący Gordian Godlewski 

Z-ca Przewodniczącego Aleksandra Mazur

Członkowie Antoni Godlewski, Magdalena  Lech,Franciszek Sieheń

 Opiekun- Michalina Dworak