Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach w roku szkolnym 2010/2011 proponuje uczniom udział w następujących kołach zainteresowań:

 

  1. Koło matematyczne-środa –godz.12.45-13.45
  2. Koło historyczne/regionalne-czwartek –godz.13.40-15.40 (co drugi tydzień)
  3. Koło teatralne-czwartek –godz.13.40-15.40 (co drugi tydzień)
  4. Koło muzyczne- poniedziałek –godz.13.40-14.40
  5. Koło artystyczne- środa–godz.14.35-16.35(co drugi tydzień)
  6. Koło dziennikarskie-środa- godz. 13.50-14.50
  7. Koło przyrodnicze- - poniedziałek – godz.13.40-15.40 (co drugi tydzień)
  8. Koło Miłośników Krajów Anglojęzycznych - czwartek – godz.14.35-15.35
  9. Szkolny Klub Sportowy- poniedziałek –godz.- 13.30- 15.30 (co drugi tydzień)