Obraz może zawierać: tekst

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację projektu:

„Trampolina osiągnięć matematyczno-przyrodniczych”

Okres realizacji projektu: od 2020-07-01 do 2021-06-30

Wartość projektu: 407 913,25 zł
Wartość dofinansowania: 387 512,25 zł

Założeniem projektu jest przeszkolenie kadry pedagogicznej, wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz prowadzenie zajęć:

• PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNYCH DLA KLAS I-III
• FIZYCZNO-CHEMICZNYCH (KL. IV-VIII
• MATEMATYCZNYCH (KL. IV-VIII)
• BIOLOGICZNYCH (KL. IV-VIII)
• GEOGRAFICZNYCH (KL. IV-VIII

Nasza szkoła w pełni doposaży pracownie: biologiczno- geograficzną, fizyczno – chemiczną i matematyczną.
Zakupimy min.: dygestorium z komorą rękawicową do badań laboratoryjnych oraz zestawy do doświadczeń chemicznych, pakiety wyposażenia do każdego przedmiotu, np.: zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej, maszynę elektrostatyczną, generator Van de Graaffa, zestaw do demonstracji linii pola elektrostatycznego, zestaw do wytwarzania gazu, zestaw do destylacji…do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki i wiele innych, monitory interaktywne do pracowni, urządzenia wielofunkcyjne, stację pogodową, modele układu słonecznego, szkielety, mapy, teleskop, walizkę ekobadacza, specjalistyczne oprogramowanie, nowe meble itp.

Czeka nas wiele pracy, ale już cieszymy się na nowe wyzwania, które sprawią, że nasza placówka stanie się bardziej atrakcyjna, a uczenie się będzie dla dzieci większą przyjemnością.

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ekran, dziecko i w budynku

 

Wznowienie zajęć od 25.05.2020

 

Konsultacje dla klasy VIII- plan pracy

 

 

Wtorek- 8.00-10.35

 

- j. polski

-j. angielski

- matematyka

 

Klasę podzielono na trzy grupy  trzyosobowe

 

Każdy nauczyciel pracuje po jednej godzinie lekcyjnej z każą grupą na zmianę (łącznie po 3 godz. lekcyjne).

 

 

Czwartek- 8.00-10.35

 

- j. polski

-j. angielski

- matematyka

 

Klasę podzielono na trzy grupy  trzyosobowe

 

 

Każdy nauczyciel pracuje po jednej godzinie lekcyjnej z każą grupą na zmianę (łącznie po 3 godz. lekcyjne).

 

Dyrektor szkoły

Janina Cycyk

 

Wznowienie zajęć od 01.06.2020

 

Konsultacje dla klas IV- VIII- plan pracy

 

 

 

 

Poniedziałek

9.00-9.45-  muzyka, plastyka

9.00- 9.45-  informatyka,  technika

10.00-10.45 – przyroda, biologia

 

Wtorek

10.35- 11.20 – j. angielski

-10.35-12.05-  matematyka

 

Środa

8.00-9.30- fizyka, chemia

8.00-8.45- geografia

10.00-10.45- j. hiszpański

 

 

Czwartek

10.35-12.05- j. polski

 

 

 

Piątek

8.00-9.30-     historia, wos

 

Dyrektor szkoły

Janina Cycyk

 

 

 

 

REKRUTACJA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁUPACH INFORMUJE, ŻE WSZYSTKIE WNIOSKI O PRZYJĘCIE UCZNIÓW DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZOSTAŁY ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

WSZELKIE  POZOSTAŁE  FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO SZKOŁY NALEŻY DOPEŁNIĆ W DWÓCH OSTATNICH TYGODNIACH SIERPNIA B.R.

                                                                                                       Z POWAŻANIEM

                                                                                                         DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                         JANINA CYCYK

 

SŁUPY, 22..05.2020 R.

 

 

 

Szanowni Rodzice,
pragnę poinformować, że od 25 maja 2020 roku dla uczniów klas I-III proponujemy udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, dla uczniów klas ósmych konsultacje z przedmiotów obejmujących egzamin ósmoklasistów, a już od 20 maja dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne.
Nasza placówka dołożyła wszelkich starań, by odpowiednio przygotować się na przyjęcie uczniów w poczuciu pełnej odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. Podejmując decyzję o skorzystaniu z naszej oferty należy mieć na uwadze zmiany, jakie nastąpią w funkcjonowaniu szkoły. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego są ograniczenia, jakim poddani będą uczniowie i pracownicy szkoły. Obowiązywać będą nowe procedury dotyczące sposobu pracy szkoły. W związku z bardzo nietypową i wymagającą zachowania szczególnych środków ostrożności sytuacją, przesyłamy Państwu regulamin postępowania podczas pracy placówki.
JANINA CYCYK
DYREKTOR NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPACH

 

Obraz może zawierać: tekstObraz może zawierać: tekstObraz może zawierać: tekst