Rodzaj imprezy

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego

01.09.2018

J. Cycyk ,M.Czarnecka

Wyjazd na Olsztyńskie Dni Nauki 

28.09.2018

Wszyscy nauczyciele
Dzień Chłopca 28.09.2018

Rada Rodziców

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Ślubowanie uczniów klasy I.

12.10.2018

Samorząd uczniowski

J. Cycyk , M.Dworak

Wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, Olsztyńskie Dni Nauki

Wrzesień – maj

Wychowawcy klas

Apel z okazji Święta Niepodległości 9.11.2018

M. Krzętowska

Zabawa andrzejkowa

29.11.2018

 

Opłatek szkolny, pokaz Jasełek w szkole dla sponsorów, zaproszonych gości

20.12.2018

Wychowawcy klas

Zabawa karnawałowa

Styczeń 2019

Wychowawcy klas

Zimowisko

Styczeń 2019

Wszyscy nauczyciele

Dzień otwarty szkoły

23.02. 2019

Wszyscy nauczyciele 

Dzień Kobiet

7.03 2019

 

Pożegnanie zimy

21.03.2019

Wychowawcy klas
Sprawdzian ósmoklasistów

15-17.04 2019

Wszyscy nauczyciele

Wycieczka szkolna

Maj 2019

Nauczyciele wychowawcy

Apel z okazji  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

kwiecień 2019r

M. Krzętowska

Festyn z okazji Dni Rodziny

18.05. 2019

Dyrektor, nauczyciele

Dzień Dziecka, Dzień Sportu 

31.05 2019

Artur Wilemski

     

Uroczystość zakończenia roku szkol.2018/2019

21 czerwca 2019r.

godz. 900

 J Cycyk,

M. Czarnecka