Przewodnicząca Helena Godlewska

Z-ca Przewodniczącego Antoni Godlewski 

Członek S.U , Maciej Jankowski 

 Opiekun- Michalina Dworak